لینک سازی با لینک های شکسته

لینک سازی با لینک های شکسته چیست؟

ساختمان لینک شکسته (همچنین به عنوان ساختمان لینک های مرده شناخته می شود) در واقع این روش جایگزینی لینک های سایت شما به جای لینک های 404 در سایت های دیگر است.

چرا لینک سازی با لینک های شکسته درست کار می کند؟
ساده است:

اکثر ایمیل های تبلیغاتی برای چیزی (پیوند، یک سهم و غیره) برای هر چیزی در عوض پیشنهاد نمی دهند.

یک پاسخ بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما مجاز به استفاده از کد های HTML می باشید.: <a href=""> <abbr> <acronym> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>