9 استراتژی اساسی برای بازاريابی با محتوای تولیدی کاربر (UCG)

در سيستم بازاريابی ، محتوا از اهميت اساسی برخوردار است چرا که محتوا موفقيت هر کمپین بازاريابی را تضمين می كند. محتوا چيزی است كه برندها می توانند به مصرف كننده ها در كنار محصولات و خدمات خود ارائه دهند.

بنابراين، اگر محتوای شما برای كاربران جذاب، مفيد و ارتباط برقرار كننده نباشد، به راحتی آن را ناديده می گيرند و اين باعث شكست کار شما می شود.

محتوای ايجاد شده توسط كاربر، راه حلی برای اين مشكل پنهان کمپین بازاريابی مطرح می كند و فرصت های زيادی برای يک بازاريابی موفق فراهم می آورد.

محتوای توليد شده توسط كاربر (UCG) چيست؟

محتوای توليد شده توسط كاربر به هر نوع محتوايی گفته می شود كه توسط كاربران يا مشتريان كنونی درباره يک برند روی پلتفرم های ديجيتالی به اشتراک گذاشته شده است. در واقع اين نوع محتوا بر مبنای ايده ها، نظرات، بازديدها و يا تجربيات آنها نسبت به يک برند جمع آوری و توليد شده است.

محتوای توليد شده توسط كاربر (UCG) می تواند به شكل تصاوير، فيلم ها، متن، صدا، تبادلات ديجيتالی يا هر نوع محتوای ديگری باشد. شبكه های اجتماعی به عنوان قطب محتوای UCG شناخته می شوند چرا که دارای بيش از 3.5 ميليارد كاربر فعال در سراسر دنيا هستند.

محتوای توليد شده توسط كاربر (UCG) ارزشمندترين، قابل اعتماد ترين و مستند ترين نوع محتوا است. در واقع، بيش از 90 درصد مردم در هنگام خريد آنلاين به UCG اعتماد می كنند.

ما در این مقاله به بررسی 9 استراتژی اساسی برای بازاريابی با محتوای تولیدی کاربر(UCG) می پرازیم.

9 استراتژی اساسی برای بازاريابی با محتوای تولیدی کاربر(UCG)

اين استراتژی ها مدتی در دسترس بوده است ولی ما در آنها تغييرات فوق العاده ای با توليد UCG ايجاد كرده ايم. اضافه كردن UCG می تواند به برند شما كمک كند تا نتايج مدنظر بازاريابی خود را به دست بياوريد.

1. داستان گويی به ایجاد ارتباطات معنادار کمک می کند

داستان گويی يكی از تاثيرگذارترين شكل های بازاريابی است. چرا که به طور مستقيم، روی احساسات مصرف كننده دست می گذارد و به ايجاد ارتباط با او كم می كند.

اما وقتی شما محتوای توليد شده توسط كاربر را درون تاكتيک داستان گويی خود اضافه كنيد، محتوای خود را قابل اعتماد تر، موثق تر و واقعی تر جلوه می دهيد و اين باعث می شود كه مصرف كننده ارتباط عميق تری با كمپين شما برقرار کند.

فيدوال يک شبكه اجتماعی به شما كمک می كند تا داستان های جذاب توليد شده توسط كاربر را روی ويترين خود به نمايش بگذاريد.

تگباكس (Taggbox) راه حل های فوق العاده ای برای ايجاد و اضافه كردن اين صفحات رسانه های اجتماعی روی وبسايت شما فراهم می كند.

Story-Telling

بيان كردن داستان هايی با محوريت مصرف كننده در كمپين بازاریابی باعث می شود كه مصرف كننده ها بيشتر با برند شما درگير شوند و بيشتر با آن تعامل داشته باشند. همچنين باعث می شود كه برند شما روابط معنادارتر، ارزشمند تر و قابل اعتماد تری با مصرف كننده برقرار كند.

2. جذب كاربران با استراتژی تبليغات درون برنامه ای

يک استراتژی بازاريابی درون برنامه ای، شيوه ای مناسب برای جذب مخاطبين به برند شما است. برای اينكه بازاريابی درون برنامه ای شما موفق شود، بايد ويژگی های رفتاری مصرف كنندگان را در ذهن تان داشته باشيد.

اين نوع محتوا بر خلاف بازاريابی برون برنامه ای، مصرف كننده را با محتوای تبليغی بی ربط، دور نمی كند. شما با استفاده از بازاريابی درون برنامه ای، می توانيد به دنبال ايجاد ارتباط با مصرف كننده ها از طريق كمپين های بازاريابی موثر و مثبت باشيد.

قرار دادن محتوای توليد شده توسط كاربر(UGC) در درون كمپين های درون برنامه ای می تواند به شما كمک كند که مشتری های زیادی را جذب کنید.

Inbound Advertising Strategy

استراتژی بازاريابی درون برنامه ای فقط مربوط به جذب، درگير كردن و راضی كردن مصرف كننده هاست. محتوای توليد شده توسط كاربر بهترين راه حلی است كه می تواند به راحتی به شما كمک كند كه به اهداف خود برسيد.

3. اثبات اجتماعی به رفتار كاربر شكل می دهد

اثبات اجتماعی زمانی به يک برند تعلق می گيرد كه تصوير مثبتی در بازار بر مبنای اعتماد، اطمينان و اصالت داشته باشد. مشتری های كنونی با اشتراک گذاشتن نظرات، بازخورد و تجربيات خود ، تصویر مثبتی ايجاد می كنند.

محتوای ايجاد شده توسط كاربر به نوعی ستون فقرات ايجاد اثبات اجتماعی است. اثبات اجتماعی بی نهايت حياتی است چون رفتارهای خريد مصرف كنندگان را در يک سیستم آنلاين شكل و فرم می دهد.

Social Proof Shapes

روش ساخت و ايجاد اثبات اجتماعی اين است كه USG را از رسانه های اجتماعی جمع آوری كنيد و آن را در ويترين وبسايت خود به نمايش بگذاريد.

4. استراتژی بازاريابی گیمیفیکیشن

گیمیفیکیشن فرايندی است كه لطايف و هنر بازی را در درون فعاليت ها يا المان های غير سرگرم كننده، ايجاد می كنيم تا برای كاربر جذاب تر باشد.

اخيرا بازاريابی با گیمیفیکیشن به موفقيت های بسيار زيادی رسيده است. اين روش با ارائه يک تجربه عالی و درجه يک، كاربران را جذب می كند و ارتباط بی نظيری با آنها ايجاد می كند.

اين شيوه نه تنها شامل بازی كردن است بلكه تا مرز جايزه دادن، آزمون ، رقابت، تابلوی امتيازات و ساير فرصت ها با محتوا پيش می رود.

Gamification Marketing Strategy

كاربران از طريق ارتباط و درگير شدن با كمپين بازاريابی گیمیفیکیشن ، بی نهايت محتوا برای برند توليد خواهند كرد.

بنابراين، گیمیفیکیشن باعث می شود که برند خود را به طور وسيع تری به نمايش در بياوريد و آگاهی بيشتری نسبت به آن ايجاد كنيد. اين روش تصوير قدرتمندی از برند شما می سازد و ارتباطات عميق تری با كاربران برقرار می كند. از طرفی می توانيد از نحوه رفتار كابران هم مطلع شويد.

5. اعتبار سازی با كمک افیلیت مارکتینگ (سیستم همکاری در فروش)

افیلیت مارکتینگ يا سیستم هماری در فروش مربوط به تلفيق كمپين های بازاريابی دو يا چند برند است كه محصولات يا خدمات آنها همديگر را تکمیل می كنند.

با کمک افیلیت مارکتینگ، برندها می توانند به بهترين شكل از كمپين های بازاریابی خود استفاده کنند و به تعداد مخاطبين بيشتری برسند.

محتوای توليد شده توسط كاربر در افیلیت مارکتینگ بی نهايت اهميت دارد. وقتی برندها برای تبليغات در كنار هم قرار می گيرند، تعداد كاربران افزايش پيدا می كند و درنتيجه فرصتی برای جذب مخاطب بيشتری ايجاد می شود.

Affinity Marketing

بهترين نمونه های افیلیت مارکتینگ ، دو برند ردبال (Red Bull) و گوپرو (GoPro) هستند كه يک مفهوم واحد ساخته اند.

فوايد اين كار عبارتند از اعتبار بهتر، وفاداری مشتری مشترک، تبليغ بهتر و صرفه جويی در هزينه.

6. شبكه سازی آفلاين

بازاريابی در سال های اخير شاهد يک تغيير الگو از كانال های آفلاين به كانال های آنلاين بوده است. اما بازاريابی آفلاين هنوز هم اهميت دارد، چرا که روشی عالی برای ساخت شبكه های هدفمند در سطح شخصی بين برند و كاربران آن است.

رويدادهايی مثل برگزاری نمايشگاه ها، كنفرانس ها، سمينارها، كنسرت ها و گردهمايی های اجتماعی هنوز هم فوايد غير قابل قياسی برای برندها به دنبال دارند.

اما اين مسئله كه اگر اين رويداد به اندازه كافی بازدهی نداشته باشد، هم برای برند و هم رويداد، بيش از فايده، ضرر می رساند.

Offline-Networking-With-Technology-Integration

ديوارهای اجتماعی يک بازخورد تعاملی و دو سويه از محتوای ايجاد شده توسط  كاربر است كه از چندين شبكه اجتماعی مختلف جمع آوری شده است. يک ديوار اجتماعی می تواند روی صفحه نمايش ها در رويداد ها به نمايش گذاشته شود تا ميزان توجه كاربر را بيشتر كند و درنتيجه يک كمپين بازاريابی آفلاين موفقی به اجرا بگذارد.

كاربران كانال های آنلاين هم می توانند در يک رويداد آفلاين شركت داشته باشند و احتمالا باعث جذابيت  بيشتر رويداد شوند. شما به عنوان يک برند می توانيد فوايد UCG آنلاين را در كمپين های بازاريابی آفلاين خود به دست بياوريد.

7. فروش بيشتر با بازاريابی نقطه خريد (POP)

بازاريابی نقطه خريد در حالت كلی يک استراتژی بيش فروشی آفلاين است كه فروشگاه های کوچک یا بزرگ در همان لحظه ای كه كاربران خريد را انجام می دهند، انجام می دهند.

البته شما می توانيد اين استراتژی را در تجارت آنلاين هم استفاده كنيد. به اين طريق كه می توانيد محصولات مشابه با آنچه مشتری در حال خريد است، را پيشنهاد دهيد.

شما با استفاده از يک پلتفرم تجاری تصويری می توانيد محتوای توليد شده توسط كاربر كه شامل عكس ها و ويديوهای محصول است را درون يک بازخورد قابل خريد جمع آوری كنيد. سپس می توانید آن را در قسمت مربوط به لحظه خريد سايت خود قرار دهيد.

Sell-more-with-pop-Marketing

محتوای تولید شده توسط کاربر یا UCG كمک می كند تا مصرف كنندگان را جذب كرده و تحت تاثير قرار دهيم تا محصولات را خريداری كنند.

تلفيق UCG با بازاريابی POP به افزايش ميزان ارتباط، مبادلات و فروش ها كمک می كند.

8. بازاريابی و تحليل های رفتاری

تحليل های رفتاری شامل تحليل ويژگی های رفتاری مصرف كنندگان در رسانه های ديجيتال است. بنابراين، شما می توانيد بر مبنای ديدگاه به دست آمده از تحليل ها، استراتژی دقيقی برای بازاريابی داشته باشيد.

Behavioral-Analysis-and-Marketing

برنامه تحليلی گوگل و تحليل های رسانه های اجتماعی ابزارهای شناخته شده ای هستند كه شناخت های دقيق و جزئی درباره ويژگی های رفتاری كاربر مانند سلايق و علاقمندی هایشان در اختيار شما قرار می دهند.

با كمک تحليل های رفتاری می توانيد از UCG برای به دست آوردن اطلاعات دقيق راجع به چيزهايی كه آنها پست می كنند، به اشتراک مي گذارند، جستجو می كنند، مرور می كنند و همچنين تجربيات آنها، استفاده كنيد.

بازاريابی رفتاری به شما كمک می كند تا كاربران خود را افزایش دهید و نتايج مثبتی برای كمپين و درنتيجه برندتان به دست آورید.

9.  بازاريابی تجارت اجتماعی

بازاريابی تجارت اجتماعی شامل تلفيق بازاريابی رسانه های اجتماعی و تجارت آنلاين است. اين استراتژی به برندها اجازه می دهد تا همزمان بين دو كانال تبليغ كنند.

اين يک استراتژي موثر است كه در آن محتوای توليد شده توسط كاربر از اهميت بی نهايتی برخوردار است.

رسانه های اجتماعی معدنی از محتوای توليدی كاربر هستد. اما مشكل اينجاست كه در اكثر مواقع، برندها نمی توانند به دليل وجود خلا بين رسانه های اجتماعی و وبسایت خود بخصوص قسمت لحظه خريد، توجه كاربر را به بخش ها جلب کنند.

ابزارهای تجارت اجتماعی مانند تگشاپ (TaggShop) می توانند به شما كمک كنند تا بازخوردهای بیشتری ببینید.

Increase-Conversions-with-Social-Commerce-Marketing

شما می توانيد اين فيد (بازخورد) را برای جذاب تر و تعاملی تر بودن برای كاربر، شخصی سازی كنيد. علاوه براين، می توانيد گزينه های قابل خريد را به محصول های انتخاب شده اضافه كنيد تا كاربران امكان خريد مستقيم از فيد را داشته باشند.

پلتفرم های تجارت اجتماعی عملكردی را برای قرار دادن اين فيدهای UCG قابل خريد روی وبسایت شما بخصوص برای تجارت فراهم می کنند.

همچنین شما می توانيد از محتوای توليدی كاربر در استراتژی تجارت اجتماعی خود استفاده كنيد تا حجم ترافيک را همزمان و به طور دو طرفه، از سايت و شبكه های اجتماعی هدايت كنيد.

اين استراتژی می تواند فعاليت وبسايت شما را تقويت كند و به شما كمک كند تا ثبات اجتماعی خود را بسازيد و ارتباط و تعامل با كاربر را افزايش دهيد.

پس محتوای توليد شده توسط كاربر می تواند به افزايش فروش كسب و كار و تجارت شما شود.

نتيجه گيری

در عرصه ديجيتال که به سرعت در حال تغييراست، متخصصينی از صنعت بازاريابی، محتوای توليد شده توسط كاربر را به عنوان موج بزرگ ديگری در عرصه بازاريابی معرفی كرده اند.

چون بازاريابی با كمک محتوای توليدی كاربر يک استراتژی بلند مدت و با دوام فراهم می آورد كه ما را به اهدافی فراتر از اهداف اصلی فروش بيشتر می رساند.

مقصود بازاريابی افزایش اعتماد و ارزشی است كه می تواند مصرف كننده ها را به سمت خود سوق دهد. تلفيق UCG با بازاريابی می تواند به يک بازارياب كمک كند تا كارش را به طور موثر و مفيدی انجام دهد.

بنابراين، شما محتوای تولیدی کاربر یا UCG را در استراتژی های بازاريابی خود به كار بگيريد و از ابزارهايی مانند تگ باكس، تحليل های گوگل و هابسپات برای طراحی يک كمپين بازاريابی بر مبنای UCG، بيشترين بهره را ببريد.

به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *