آپدیت BERT گوگل و کاربرد آن

آپدیت BERT گوگل و کاربرد آن

به گفته گوگل آپدیت BERT مهم ترین بروزرسانی گوگل می باشد که در 5 سال اخیر اتفاق افتاده است. آپدیت BERT بر روی 10% از جستجوها تاثیر می گذارد. BERT آپدیت بسیار مهم گوگل است طبق گفته ی گوگل، این بروزرسانی بر روی جستجوهایی تاثیر می گذارد که به context (متن) بستگی دارند. بنابر گفته … ادامه آپدیت BERT گوگل و کاربرد آن

الگوریتم BERT گوگل، آخرین تلاش برای درک زبان محاوره

الگوریتم BERT گوگل، آخرین تلاش برای درک زبان محاوره

BERT از هر 10 جستجو، 1 مورد را تحت تاثیر قرار می دهد. این بزرگترین تغییر گوگل بعد از انتشار RankBrain می باشد. برت بزرگترین و هوشمندترین الگوریتم گوگل در 5 سال اخیر پس از الگوریتم RankBrain است. گفته شده است این الگوریتم از هر 10 جستجو یکی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اجرا. … ادامه الگوریتم BERT گوگل، آخرین تلاش برای درک زبان محاوره

question